VỀ ANSAKO

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

Xem thêm

VỀ ANSAKO

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

Xem thêm

DỊCH VỤ ANSAKO

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG KCN

LÝ DO NÊN CHỌN ANSAKO?

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG