ABOUT ANSAKO

ANSAKO is a contractor specializing in factory renovation construction in Binh Duong Industrial Parks. Our services focus mainly on factory renovation construction, factory painting, factory infrastructure repair in industrial parks. With many years of experience in building and renovating factories for factories with 100% foreign investment capital. ANSAKO confidently meets all standards set by the Investor. All legal issues in factory construction such as fire protection documents and factory completion documents are fully completed by ANSAKO at competitive costs.

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

SEE MORE

about ANSAKO

ANSAKO là nhà thầu chuyên thi công cải tạo nhà xưởng tại các KCN Bình Dương. Dịch vụ của chúng tôi tập trung chính vào các hạng mục thi công cải tạo nhà xưởng, sơn sửa nhà xưởng, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng trong khu công nghiệp.Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho các nhà máy có nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. ANSAKO tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra của Chủ Đầu Tư. Mọi vấn đề pháp lý trong việc thi công nhà xưởng như các hồ sơ PCCC, hồ sơ hoàn công nhà xưởng đều được ANSAKO hoàn thiện trọn gói với chi phí cạnh tranh.

ANSAKO is a contractor specializing in factory renovation construction in Binh Duong Industrial Parks. Our services focus mainly on factory renovation construction, factory painting, factory infrastructure repair in industrial parks. With many years of experience in building and renovating factories for factories with 100% foreign investment capital. ANSAKO confidently meets all standards set by the Investor. All legal issues in factory construction such as fire protection documents and factory completion documents are fully completed by ANSAKO at competitive costs.

see more

SERVICE ANSAKO

REPAIR OF FACTORY

REASONS TO CHOOSE ANSAKO?

PROJECT HAS BEEN CONSTRUCTED

PROJECT